Sai số chuẩn là sai số của giá trị trung bình cho biết giá trị trung bình có thể thay đổi như thế nào từ mẫu này sang mẫu khác nếu các mẫu ngẫu nhiên lặp lại được lấy từ cùng một tổng thể. dân số và phương tiện mẫu được coi là xấp xỉ của trung bình dân số thực.

Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng công thức liên quan đến độ lệch chuẩn tổng thể với cỡ mẫu. Độ lệch chuẩn của giá trị trung bình giảm khi cỡ mẫu tăng, vì vậy khi cỡ mẫu đủ lớn, giá trị trung bình mẫu trở thành thước đo đáng tin cậy hơn cho giá trị trung bình thực của tổng thể.

(Tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Độ lệch chuẩn đo lường sự thay đổi của một giá trị thống kê. Nó thể hiện sự thay đổi giá trị của mỗi lần đánh giá so với giá trị trung bình. Độ biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên giá trị trung bình chênh lệch đáng kể. Nếu sự khác biệt không đáng kể, thì độ lệch chuẩn và độ biến động thấp.

Xu hướng đảo ngược tạo ra đáy hoặc đỉnh thị trường được xác định một cách cơ hội bởi mức độ biến động cao. Xu hướng giá mới sau khi thị trường giảm (tức là điều chỉnh) thường được xác định một cách cơ hội bởi mức độ biến động thấp. Những thay đổi đáng kể trong dữ liệu giá dẫn đến giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn thấp.

Xem thêm :   99977 là gì? Con số 99977 nghĩa là gì trong tình yêu?

By ChaoLua TV

ChaoLua TV - website xem trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí, full HD, không quảng cáo. Sôi động cùng hàng loạt bình luận viên nổi tiếng, trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *