PHẦN I: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUNG CẦN BIẾT

1. Các loại tài liệu hỗ trợ học tập trên hệ thống K12Online

2. Các mô hình dạy học trực tuyến K12Online đang hỗ trợ

Hình thức dạy học trực tuyến

Gợi ý các hoạt động giáo viên có thể tổ chức tại K12Online

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp

Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, giáo trình, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho hoạt động học tập trực tiếp.

Ví dụ:

– Xây dựng bài học trực tuyến 1 tiết, chủ đề kiến ​​thức và cho học sinh tự học ở nhà K12. Nội dung được thể hiện dưới nhiều hình thức như video, infographics, tài liệu hoặc hướng dẫn bằng văn bản.

Học trực tuyến thay thế một phần việc dạy trực tiếp

Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, rút ​​kinh nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

Ví dụ:

– Xây dựng các phiếu ôn tập, bài kiểm tra trực tuyến trong hệ thống K12 để học sinh tự luyện tập, làm bài trong hoặc sau quá trình học trên lớp trực tiếp.

– Xây dựng bài giảng nâng cao hoặc nội dung tự học để học sinh nghiên cứu và học tập ở nhà.

Học trực tuyến thay thế hoàn toàn học trực tiếp

Các hoạt động của quá trình học tập được tổ chức và thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet.

Ví dụ:

– Tổ chức lớp học ảo, kết hợp với các học liệu khác để tổ chức các hoạt động học tập, tương tác, trao đổi với học sinh ngay tại nhà mà không cần đến trường.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

 • Vào Học liệu => Chọn Bài học => Chọn Thêm mới
 • Nhập thông tin bài giảng cơ bản
 • Nhấn Save để lưu thông tin bài giảng.

Ghi chú:

 • Giáo viên có thể định cấu hình các yêu cầu học để học tuần tự theo thứ tự nội dung được đặt trong bài giảng bằng cách bật tính năng Nội dung học theo trình tự.
 • Giáo viên có thể cho phép học sinh truy cập bài học bất cứ lúc nào bằng cách bật tính năng Bài học miễn phí.

Mỗi bài giảng có thể có nhiều nội dung kiến ​​thức khác nhau. Giáo viên có thể chia nội dung đó thành nhiều chủ đề. Mỗi chủ đề có thể bao gồm nhiều bài học nhỏ để học sinh dễ theo dõi và tra cứu.

 • Sau khi thêm bài mới, màn hình bài giảng chi tiết hiện ra. Giáo viên chọn Add New Topic để thêm chủ đề mới cho bài học.
 • Nhập thông tin bài giảng cơ bản và nhấn Save để lưu thông tin bài giảng.

1.3. Thêm một bài học mới vào chủ đề

Loại 1: Video bài học

 • Để thêm các bài học video, hãy chọn loại Bài học video
 • Chọn video để tải lên hệ thống theo một trong hai cách sau:
Xem thêm :   Tổng Hợp đầy đủ Kiến Thức Về Dòng điện Trong Chất điện Phân

Cách 1: Với các video có sẵn trên máy tính, thầy cô nhấn nút Chọn tệp tải lên máy tính tại tab Tải tệp video lên

Cách 2: Với các video có sẵn trên Youtube, bạn dán link video Youtube vào ô link video Youtube trên tab Choose Youtube Video.

Loại 2: Học dựa trên văn bản

 • Để thêm bài học văn bản, hãy chọn Bài học văn bản
 • Đặt tên bài học và sửa nội dung bài học theo hướng dẫn.

Loại 3: Scorm dạng chuẩn

 • Để thêm các bài học scorm chuẩn (bài giảng điện tử soạn bằng Adobe Presenter, iSpring…), chọn loại bài scorm chuẩn.
 • Nén bài giảng scorm thành file .zip và cài đặt vào hệ thống.

Dạng 4: Bài tập

 • Để thêm bài tập cho học sinh ôn tập, chọn loại Sheet
 • Đặt tên bài học và sửa nội dung bài học theo hướng dẫn.
 • Nhập câu hỏi cho bài tập bằng cách thêm câu hỏi mới hoặc Thêm từ ngân hàng câu hỏi
 • Hoặc thêm câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi có sẵn bằng cách nhấn vào Thêm từ ngân hàng câu hỏi

Mẫu 5: Tài liệu

 • Để thêm tài liệu cho học sinh ôn tập, chọn loại tài liệu
 • Nhập tiêu đề của tài liệu và tệp của tài liệu sẽ được tải lên (định dạng .pdf).

Sau khi gửi nội dung khóa học, giáo viên quay lại trang khóa học chọn Xuất bản, chọn đối tượng kiểm duyệt để yêu cầu kiểm duyệt khóa học.

Lưu ý: Đối với những trường không yêu cầu kiểm duyệt, giáo viên sẽ tự kiểm duyệt bài giảng của mình.

Trường hợp 1: Nếu nhà trường không yêu cầu đăng tải bài giảng của giáo viên mà không phải thông qua BGH nhà trường/trưởng chuyên môn kiểm duyệt thì giáo viên tự đăng tải và tự kiểm duyệt như bình thường.

Trường hợp 2: Nếu nhà trường yêu cầu bài giảng của giáo viên đăng tải phải được nhà trường/lãnh đạo chuyên môn kiểm duyệt thì giáo viên đăng tải gửi yêu cầu kiểm duyệt cho nhà trường, tổ trưởng chuyên môn.

Nếu giáo viên là tổ trưởng chuyên môn của tổ đó sẽ có chức năng kiểm duyệt bài giảng. Để kiểm duyệt bài giảng, giáo viên làm như sau:

 • Vào Quản lý đào tạo => Chọn menu bạn phụ trách => Chọn tab Kiểm duyệt
 • Chọn Bài giảng => Tìm bài giảng cần kiểm duyệt => Tại cột Thao tác nhấn vào biểu tượng Xem trước để xem trước nội dung bài giảng giáo viên tải lên.
 • Nhấn nút Phê duyệt/Từ chối để xem lại giáo án.

Vào Học liệu => Chọn Kiểm tra => Chọn Thêm mới. Giáo viên có thể chọn 1 trong 3 hình thức kiểm tra trên hệ thống.

2.1. Kiểm tra đăng nhập thủ công

 • Giáo viên chọn tab Nhập thủ công => Nhập thông tin kiểm tra cơ bản.
 • Giáo viên nhập chi tiết từng câu hỏi vào hệ thống (Hướng dẫn nhập từng loại câu hỏi xem Phụ lục 2)
 • Bấm lưu để hoàn thành bài thi và tạo câu hỏi mẫu (nếu muốn).
 • Giáo viên chọn tab PDF => Nhập thông tin bài thi cơ bản.
Xem thêm :   Ưu và nhược điểm của làm việc nhóm - Phương pháp làm việc nhóm

Tải lên tệp đề thi ở định dạng PDF và nhập mã đề thi cho bài thi (nếu cần).

Nhập số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra và chọn câu trả lời cho bài kiểm tra.

 • Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo bài kiểm tra.

2.3. bài kiểm tra ma trận

 • Giáo viên chọn tab Ma trận => Nhập thông tin bài thi cơ bản.
 • Giáo viên lựa chọn ngân hàng câu hỏi và ma trận câu hỏi mong muốn.
 • Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo bài kiểm tra.

Ghi chú:

 • Để tạo ma trận đề kiểm tra, giáo viên phải tạo trước NHCH (Xem phụ lục 1)
 • Giáo viên tạo bộ câu hỏi mẫu cho bài kiểm tra để hệ thống tự sinh ra các bộ này.
 • Vào Học liệu => Chọn Kiểm tra => Chọn kiểm tra để xem báo cáo
 • Trong cột Hành động, nhấp vào báo cáo để xem báo cáo thử nghiệm chi tiết.

a) Danh sách các môn thi

b) Bảng kết quả

c) Thống kê theo chuyên đề (Đối với đề thi đại học)

d) Quang phổ của các điểm

2.5. kiểm tra ngoại tuyến

Xem phụ lục 4.

3.1. Lên lịch báo giảng

 • Vào Thời khóa biểu => Click vào bài học mà bạn muốn thêm tài liệu học tập.
 • Hệ thống hiển thị form giao tài liệu học tập cho bài học => Tại mục Loại tài liệu => Chọn Bài giảng trực tuyến => Chọn bài giảng và nội dung muốn học viên học trong bài học đó.
 • Nhập các khoảng thời gian (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc) mà giáo viên muốn học sinh tìm hiểu về bài học.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất việc gán bài vào thời khóa biểu.

3.2. lên lịch kiểm tra

 • Vào Thời khóa biểu => Click vào bài học mà bạn muốn thêm tài liệu học tập.
 • Hệ thống hiển thị form giao học liệu cho bài học => Tại mục Loại học liệu => Chọn Kiểm tra.
 • Nhập thời gian bắt đầu kiểm tra.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất việc gán bài vào thời khóa biểu.

3.3. Lên lịch các lớp học ảo vào lịch trình của bạn

 • Vào Thời khóa biểu => Click vào bài học mà bạn muốn thêm tài liệu học tập.
 • Hệ thống hiển thị form giao học liệu cho bài học => Tại phần loại học liệu => Chọn Lớp học ảo.
 • Nhập tên của lớp ảo và thời lượng của lớp ảo mà bạn muốn tạo.
 • Nhấp vào Lưu để hoàn tất việc gán lớp học ảo vào lịch trình.

Ghi chú:

 • Giáo viên phải giao tài liệu trước bài học.
 • Tài liệu kiểm tra theo dạng tập trung sẽ được giao trực tiếp ở bước giao TKB này.
 • Các tài liệu bài giảng dưới dạng Học miễn phí sẽ không cần bấm giờ trực tiếp ở bước này của nhiệm vụ TKB.
 • Trong cùng một bài học, giáo viên có thể giao các loại học liệu khác nhau để học sinh học lần lượt.
 • Vào Thời khóa biểu => Click vào bài học mà bạn muốn thêm tài liệu học tập.
 • Hệ thống hiển thị form giao học liệu cho bài học => Tại phần loại học liệu => Chọn Lớp học ảo.
 • Nhập thời gian bắt đầu lớp ảo và thông tin lớp ảo khác.
 • Nhấp vào Lưu để hoàn tất việc tạo và gán lớp học ảo vào thời khóa biểu.
Xem thêm :   Code Song Kiếm Loạn Vũ Mới Nhất 3/2023 ❤️Giftcode VIP

4.2. Điểm danh và quản lý lớp học ảo

Nếu thầy cô muốn đánh giá hoặc xem báo cáo của lớp ảo thì vào phần Tài liệu => Chọn Lớp học ảo => Chọn lớp ảo đánh giá/xem báo cáo để xem.

Tính năng Giáo án cung cấp các công cụ giúp giáo viên quản lý giáo án (giáo trình) của mình. Ngoài ra, với tính năng này, nhà trường có thể số hóa quá trình kiểm duyệt giáo án của giáo viên. Các phương tiện quản lý như tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường có thể kiểm duyệt trực tiếp trong hệ thống mà không cần giáo viên in, ký duyệt như trước.

5.1. Đã thêm giáo án mới

 • Vào Lesson Plan, chọn Add New để thêm giáo án mới.
 • Nhập thông tin chương trình giảng dạy cơ bản sẽ được thêm vào.

5.2. Gửi yêu cầu chỉnh sửa giáo án

 • Vào Giáo án => Tìm đến giáo án cần gửi yêu cầu kiểm duyệt
 • Nhấn nút Xuất bản để yêu cầu kiểm duyệt giáo án.

5.3. Xem lại giáo án

Nếu giáo viên là tổ trưởng chuyên môn của tổ đó sẽ có chức năng kiểm duyệt giáo án. Để chỉnh sửa giáo án, giáo viên làm như sau:

 • Vào Quản lý đào tạo => Chọn menu bạn phụ trách => Chọn tab Kiểm duyệt
 • Tìm đến giáo án cần kiểm duyệt => Tại cột Thao tác, nhấn vào biểu tượng Xem trước để xem trước nội dung giáo án do giáo viên đăng tải.
 • Nhấn nút Phê duyệt/Từ chối để xem lại giáo án.

Ghi chú:

 • Để sử dụng tính năng giáo án này, giáo viên phải được nhà trường phân công vào nhóm chuyên trách để xem menu giáo án.
 • Hệ thống cho phép khi xét duyệt/từ chối, nhà trường và tổ trưởng chuyên môn có thể nhập nội dung đề nghị/lý do từ chối và gửi file đính kèm cho giáo viên.
 • Vào Quản lý đào tạo, chọn Lớp học để theo dõi các lớp giáo viên phụ trách.
 • Chọn lớp muốn xem báo cáo => Bấm Xem chi tiết.
 • Giáo viên có thể xem thông tin chi tiết về tình hình học tập của lớp đó.

Các nhóm học giúp giáo viên tạo các lớp học được cá nhân hóa, có thể thêm nhiều học sinh từ các lớp khác nhau.

 • Giáo viên chọn Menu Quản lý đào tạo => Chọn Nhóm học => Chọn Thêm mới.

By ChaoLua TV

ChaoLua TV - website xem trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí, full HD, không quảng cáo. Sôi động cùng hàng loạt bình luận viên nổi tiếng, trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *