Tiền thuê hoặc cho thuê là các khoản thanh toán định kỳ cho chủ sở hữu tài sản để sử dụng đất hoặc các yếu tố sản xuất với nguồn cung cố định. Về mặt kinh tế, tiền thuê là số tiền mà bên thuê tài sản phải “chi” cho chủ sở hữu để có quyền sử dụng tài sản đó.

Hợp đồng cho thuê hoàn toàn khác với hợp đồng thuê thông thường, chẳng hạn như hợp đồng cho thuê, vì chủ nhà không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho người thuê. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong thống kê, tiền thuê nhà và tiền thuê các tài sản khác thường được kết hợp để tính thu nhập quốc gia. Kiểm tra cốc kinh tế, bán bát

Địa tô có lẽ là một trong những đối tượng của NN xuất hiện trong hầu hết các chế độ của lịch sử nhân loại.

Trong chế độ nô lệ, tiền thuê nhà là sản phẩm lao động của nô lệ và tiểu chủ.

Trong chế độ phong kiến, nông nô là những người tạo ra sản phẩm từ ruộng đất nhưng lại bị lãnh chúa chiếm đoạt, nhiều khi địa tô không chỉ là thặng dư mà còn là sản phẩm tất yếu mà nô lệ nông nghiệp được hưởng.

Dưới chủ nghĩa tư bản, địa tô vẫn tồn tại như một hệ quả của quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai. Trong hệ thống này những người phải nộp địa tô là các nhà tư bản nông nghiệp. Trên thực tế, thời điểm này tiền thuê mặt bằng không còn gắn liền với đất. Từ tiền thuê nhà được dùng để chỉ phần vượt quá thu nhập trung bình của những người này. Tuy nhiên, bản chất bóc lột của địa tô vẫn được thể hiện khi địa tô này là phần thặng dư của công nhân làm công trả cho nhà tư bản.

Xem thêm :   Misogynist là gì? Những biểu hiện đặc trưng của Misogynist

Tất nhiên, địa tô bây giờ không còn phản ánh quan hệ sản xuất của hai giai cấp nữa mà là của ba giai cấp: địa chủ, tư bản nông nghiệp và những người làm công ăn lương trong nông nghiệp. Có ba loại hợp đồng thuê tại thời điểm này: hợp đồng thuê khác biệt, hợp đồng thuê tuyệt đối và hợp đồng thuê độc quyền.

By ChaoLua TV

ChaoLua TV - website xem trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí, full HD, không quảng cáo. Sôi động cùng hàng loạt bình luận viên nổi tiếng, trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *